Våra Tjänster

© Copyrighet 2016 SVEA Ingenjörsbyrå AB

Follow us:

Certifierad kontrollansvarig enligt PBL, vi jobbar i Stockholm med omnejd

Email: info@kontrollansvarigistockholm.com

Byggtjänster med känsla och ansvar

 

Du ska alltid känna dig trygg när du lägger ditt uppdrag på oss. Vi gör alltid en ansvarsfull och noggrann genomgång av just ditt behov för att ta fram rätt specifikationer och känsla för hur slutresultatet ska se ut.

 

Kontrollansvarig

Entreprenad till-och ombyggnation

 

Vi tar gärna ett helhetsansvar för entreprenaden eftersom vi har brett utbud av tjänster i kombination med lång erfarenhet och stort engagemang.

Vi har ett bra underleverantörsnät om vår egen personal inte räcker till. I vårt nätverk ingår bland annat kvalificerad kompetens inom bygg, snickeri, målning, el, vvs, vs, fönsterrenovering, stambyten, vattenskador och servicearbeten.

Vi erbjuder dig alla typer av arbeten, såväl stora som små inom till - och ombyggnationn och renoveringar. Det kan gälla grövre arbeten till finsnickerier och renovering av känsliga byggnader.

 

Certifierad kontrollansvarig i Stockholm med omnejd

 

Tillsammans med byggherren tar vi fram ett förslag till kontrollplan och annat underlag inför det tekniska samrådet. Vid rivningsåtgärder hjälper vi till med inventeringen av både farligt avfall och annat avfall. Det är visserligen byggherrens ansvar att se till att kraven i plan- och bygglagen tillgodoses och att kontroller görs i tillräcklig omfattning. Men den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs

 

 

 

Helhetansvar

för

Entreprenaden

Byggrådgivning, Upphandling & Anbudsutvärdering

 

Varje projekt är unik men vår förmåga att kombinerar teknisk kompetens och praktisk erfarenhet gör att vi kan ge dig en skräddarsydd lösning för just ditt projekt. Kalkyler & Kostnadsuppskattningar utförs i projektens olika skeden, byggdelskalkyler, produktionskalkyler samt olika alternativutredningar. En bra och välstuderad projektkalkyl är nyckel till framgångsrika projekt.

VERKAR INTRESSANT?

Kvalite

 

Kvalitetsarbetet drivs löpande av oss och präglar samtliga projekt, genom egna framtagna checklistor minimerar vi risken för misstag.

Försäkring

 

Vi har ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar. Försäkringsnummer är 9109947*02

Kontakta oss

 

Hornsgatan, 117 28 Stockholm

Tel: 070 55 888 95

E-Mail: info@kontrollansvarigistockholm.com

Web: www.kontrollansvarigistockholm.com